Кожанка

perehod granici

14th Март 2012

perehod granici

опубликовано в |

Has³o: II woja œwiatowa
Tytu³ dokumentu: ?
Lokalizacja: ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Data: 1.IX.1939
Miejsce: Sopot
Treœæ: £amanie szlabanu na granicy polsko-niemieckiej w Sopocie 

Ответить


Привет! Понравилось? Ждем Вас еще.